Het huidige bestuur bestaat sinds de Algemene Ledenvergadering en daarop volgende stemming in 2022 uit de volgende leden:

Voorzitter:
Huub Wisse (Voorzitter@xj-club.nl)

Secretaris en Penningmeester:
Kees de Graaf (secretaris@xj-club.nl) of (penningmeester@xj-club.nl)

Algemeen bestuurslid en Webmaster en Toercommissaris:
Edwin Ruiter (webmaster@xj-club.nl) of (toercommissaris@xj-club.nl)

Algemeen bestuurslid en Redactie Clubblad:
Jan Voogdt (redactie@xj-club.nl)

Algemeen bestuurslid:
Poppe Eillert (peillert@xj-club.nl)

Algemeen Bestuurslid:
Hermann Heinrich (hheinrich@xjclub.nl)

Emails die worden verzonden aan bestuur@xj-club.nl , worden door alle bestuursleden ontvangen.

Naast deze bestuursleden heeft de club ook een technische man, hoewel geen bestuurslid wel het vermelden waard.
Heb je vragen van technische aard over de XJ?
Technische man: Bob Hollander
Tel: 0316-264079
Email: technische.man@xj-club.nl